Про товариство

Рисунок2

 

Вінницька обласна організація товариства «Знання» є місцевим осередком Товариства «Знання» України. Створена в травні 1947 році, перереєстрована Управлінням юстиції Вінницької області 5 березня 1998 року, свідоцтво № 6/110.
Метою організації є активне сприяння духовному, політичному, економічному, соціальному розвиткові України, поширенню серед громадян наукових, культурних досягнень України; запровадження новітніх методик та технологій у сфері просвітницької діяльності, сприяння реалізації прав громадян на неперервну освіту, захист інтересів своїх членів.
Провідні напрями діяльності:
- роз’яснення та інформаційне забезпечення державних програм серед населення області ;
- організація і проведення інформаційно-навчальних курсів з підготовки і перепідготовки, підвищення кваліфікації громадян;
- організація циклів лекцій, семінарів, науково-практичних конференцій.
Останні роки роботи обласної організації товариства «Знання» характеризуються подальшим розширенням та поглибленням співробітництва з усіма гілками державної влади як в обласному центрі, так і в районах.
Основний напрям роботи організації, спрямований на збереження і розвиток наших традиційних форм інформаційно-освітньої діяльності в трудових колективах, навчальних закладах, військових частинах, дитячих оздоровчих таборах відпочинку у вигляді разових лекцій, лекцій-екскурсій, науково-практичних конференцій, «круглих столів» та інше. Робота проводиться систематично, згідно запланованих заходів.
Пріоритетність та досвід обласної організації товариства «Знання» дають їй право в сучасних умовах краще серед інших структур здійснювати роботу з підвищення інтелектуального рівня населення шляхом поширення гуманітарних, економічних, загальнополітичних та історичних знань.
Обласна організація товариства «Знання» готова співпрацювати з усіма громадськими організаціями, які займаються інформаційно-просвітниць-кою діяльністю та формуванням національної культури й самосвідомості населення.